Welkom|&Zo    
Liedjes|&Zo    
Beeld|&Zo    
Koor|&Zo 
  
Links|&Zo    
Contact|&Zo    
Leden|&Zo    
Vrienden|&Zo    
  
           Leden|&Zo

           Zingen&Zo bestaat uit enthousiaste en actieve leden. Het ledenaantal schommelt tussen
           de 40 en 55.
We zijn geen topartiesten, maar kunnen lekker meezingen en hebben affiniteit
           met een theatrale knipoog. Naast het zingen zijn er ook nog andere activiteiten, zoals
           naborrelen in de Kroeg van Klaas en het jaarlijkse koorweekend op Schier of in de bossen
           in Drenthe. Deelname is geen must, maar is natuurlijk wel héél gezellig! Uiteraard treden we
           ook op. Naast het jaarlijkse concert meestal nog twee of drie keer gemiddeld. Bij 'Beeld&Zo'
           vind je foto's en filmpjes van optreden van de laatste tijd. Spreekt deze omschrijving je aan?
           Dan is Zingen&Zo vast iets voor jou! Voel je welkom!

          
 
          Vind je het zo leuk dat je je als lid aanmeldt, dan moet je wel even voorzingen voor de
           dirigent. Laat dat je overigens niet weerhouden om eens te komen proeven van Zingen&Zo!

           De contributie van € 85,- geldt per half jaar en wordt in januari en september geïnd via een
           automatische incasso. Stadjerspas van de Gemeente Groningen? Dan kun je tot ca. € 20,-
           korting krijgen op de jaarcontributie. Voor vragen hierover: secretaris@zingenenzo.nl

           Zingen&Zo is een vereniging met Statuten en een reglement. Ieder jaar vindt een
           Algemene Ledenvergadering plaats, waar ieder lid zijn of haar inbreng heeft. Naast het
           bestuur zijn leden actief als stemgroepleider en/of in het artistieke team.


           Z&Z leden | &Zo

           Alleen voor Z&Z leden: Achter de schermen